STT Hình ảnh cửa hàng Tên cửa hàng Địa chỉ Thời gian hoạt động Điện thoại
1 Shop Hồng Hải Shop Hồng Hải 89 tổ 1 Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0986332556
2 Shop Thắm Mạnh Shop Thắm Mạnh 159 Tư Đình, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0975373566
3 Shop Tuấn Béo Shop Tuấn Béo 63 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0364249350
4 Babies Mart Babies Mart 84 Ngõ 42 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0982558780
5 Green Mart Green Mart D1 KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 02466639111
6 Shop Thành Vân Shop Thành Vân Công Đình - Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0989894767
7 Shop T- Plus Shop T- Plus 24 tổ 11 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0966829686
8 Shop Thạch Luyến Shop Thạch Luyến Chợ Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0974189668
9 Shop Thủy Lâm Shop Thủy Lâm Cổng Đình - Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0398497638
10 Shop Tuyết Việt Shop Tuyết Việt 16 Dốc Vân, Gia Lâm, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0372400567
11 Siêu Thị Hằng Thuần Siêu Thị Hằng Thuần 90 Vũ Xuân Thiều, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0902198373
12 Shop Ruby Mart Shop Ruby Mart 38 ngõ 285 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 7h sáng đến 10h tối 0986504656