Chính sách bảo mật của Nannys

Chúng tôi là ai

Bạn đang truy cập https://nannys.vn. Vì vậy, hãy đọc kỹ những chính sách bảo mật của Blog này. Nội dung dưới đây nói về các thông tin mà Nannys thu thập được từ bạn và các biện pháp xử lý thông tin đó.

Bình luận

Khi bạn truy cập và bình luận trên Nannys Blog, Nannys sẽ thu thập thông tin từ IP của bạn để xác nhận xem đó có phải là bình luân spam hay không. Một chuỗi ẩn danh sẽ được tạo từ email của bạn và khi bạn để lại bình luận thì hình ảnh đại diện của bạn sẽ xuất hiện công khai trên trang Nannys.

Thông tin liên hệ

Việc thu thập thông tin liên hệ gồm: Tên, email… Đây là thông tin chủ yếu yêu cầu người dùng hoạt động trên Nannys cần phải cung cấp khi bình luận bài viết hoặc có thể điền vào biểu mẫu thông tin liên hệ trên website Nannys. Chúng tôi sử dụng những thông tin này nhằm mục đích xác nhận xem có phải là bình luận spam hay không. Dữ liệu này sẽ được lưu giữ trên website cho đến khi bình luận được xóa bỏ khỏi trang.

Cookies

Khi bạn bình luận trên trang Nannys sẽ cần phải nhập một số thông tin như: Tên, email… Những thông tin này giúp bạn không tốn quá nhiều thời gian để đăng nhập nhiều lần.

Nếu bạn đã có tài khoản đăng nhập trên Nannys thì môt cookies tạm thời sẽ dược thiết lập trên website Nannys nhằm lưu giữ các thông tin đăng nhập tạm thời nếu trình duyệt của bạn cho phép lưu giữ điều này để tránh làm mất thời gian của bạn khi đăng nhập nhiều lần.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Các dữ liệu thông tin sản phẩm từ trang Nannys có thể bao gồm nhúng các đường dẫn đến các trang website khác nhằm hoạt động một cách chính xác khi bạn muốn truy cập thông tin sản phẩm thông qua đường dẫn trên trang Nannys.

Những trang này có quyền thu thập thông tin dữ liệu mà bạn đã đăng ký hoặc đăng nhập sẵn trang trên đó. Mục đích chính là xem xét hành vi và theo dõi tương tác của bạn trên trang của họ.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Trong phần này, bạn nên giải thích thời gian bạn giữ lại dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc xử lý bởi trang web. Mặc dù bạn có trách nhiệm đưa ra thời gian về việc bạn lưu giữ mỗi tập dữ liệu trong bao lâu và tại sao bạn giữ nó, thông tin đó cần phải được liệt kê ở đây. Ví dụ: bạn có thể nói rằng bạn giữ các mẫu liên hệ trong sáu tháng, các bản ghi phân tích trong một năm và các bản ghi mua hàng của khách hàng trong mười năm.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Trong phần này, bạn nên liệt kê tất cả các chuyển dữ liệu trang web của bạn bên ngoài Liên minh châu Âu và mô tả các phương tiện mà dữ liệu đó được bảo vệ theo các tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu của Châu Âu. Điều này có thể bao gồm lưu trữ web, lưu trữ đám mây hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác.

Luật bảo vệ dữ liệu của châu Âu yêu cầu dữ liệu về các cư dân châu Âu được chuyển ra ngoài Liên minh châu Âu để được bảo vệ theo các tiêu chuẩn giống như dữ liệu ở châu Âu. Vì vậy, ngoài việc liệt kê dữ liệu, bạn nên mô tả cách bạn đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được bạn hoặc nhà cung cấp bên thứ ba đáp ứng, cho dù đó là thông qua thỏa thuận như Privacy Shield, điều khoản mẫu trong hợp đồng của bạn hoặc quy tắc.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Các thông tin của bạn được lưu giữ dưới dạng thông tin trên trang web của Nannys. Chúng tôi sẽ giữ bảo mật thông tin này và không chia sẽ với bất cứ ai.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Khi bạn để lại bình luận trên trang Nannys nó sẽ được lưu giữ mãi mãi. Nếu bình luận của bạn là quy phạm nguyên tắc của chúng tôi thì những bình luận đó sẽ bị xóa bỏ ngay lập tức.

Đối với người đăng ký thông tin trên trang Nannys, chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin người dùng của bạn và bạn có quyền chỉnh sửa thông tin của mình trên trang Nannys.

Thông tin khác

Bên cạnh các thông tin về chính sách bảo mật ở trên. Nannys còn bổ sung thêm điều khoản bổ sung và quy định sử dụng tại ĐÂY.

Nannys rất mong các bạn có thể đọc kỹ tất cả các chính sách bảo mật của chúng tôi.